LA RESTAURACIÓ 1 El regnat d’Alfonso XII. Vinaròs. (1876-1885)


Portada

Portada

La història que coneixem és la que ens han contat els guanyadors de la batalla contra les antigues societats rurals. Les revolucions liberals van crear els propagadors d’una epopeia de nobles i senyors, reis i cardenals, polítics i militars, en la qual no té cabuda el poble. La societat actual és el resultat de la imposició totalitària de l’Estat liberal sobre les despulles d’una població rural que havia sobreviscut, durant segles, de manera autogestionària. Som hereus de la nefasta constitució de 1812, la guerra del francès i la primera revolta carlina; dels “pronunciamientos” militars i la revolta de la “Gloriosa”; de la I República, el cantonalisme, l’última rebel·lió carlina i la constitució de 1876.

Aquest és el primer volum d’una col·lecció que pretén ser una crònica de la vida del poble vinarossenc durant el període que va de 1876 a 1940. Comença amb la Restauració borbònica, considerada per la historiografia liberal com el retorn dels militars a les casernes i l’adveniment de la vida política, civil i democràtica. No és això el que trobarà el lector o lectora en aquests volums on, al pas de tres generacions, podrà comprovar dues realitats: 1.- Que la persistent resistència del poble a perdre l’autonomia que donava sentit a la vida, va mantenir-se fins la guerra civil; 2.- Que totes les xacres que patim actualment són tan antigues com l’Estat.

Col·lecció: “Història de Vinaròs del 1876 al 1939”

Pedido wef LA RESTAURACIÓ 1 @ €18,00

Otros títulos dentro de: Estudio histórico y ensayo, Libros, Recientes