Batans de la Província de Castelló

Escrito porEscrit per:

batans

El més important en el recorregut dels autors per la Província de Castelló a la recerca dels batans hidràulics, ha estat el treball de camp, que pretén deixar constància de l’existència d’aquestos abans de la seva inminent desaparició. En aquells casos en els que no hi resta ja ningún vestigi el que han fet ha sigut intentar situar-lo en el mapa.

Per altra banda, aquesta obra deixa oberta una nova porta qué ens puga aportar més informació bé de l’existència de més batans o treball d’arxiu concret d’algún dels batans mentat, ja que la tasca dels autors ha prioritzat els batans que resten encara en la memòria de la gent, deixant de banda tots aquells que hi han estat però ja no hi són, ni física ni en la memòria dels més grans.

Texto bilingüe: Castellano y Valenciano
Col·lecció: Irta a Montsià nº 44

Order Batans de la Província de Castelló wefwergwe @ €14,80

Otros títulos dentro deAltres títols dintre de: Libros, Nuestro entorno, Recientes