Daniel Chillida: un tallista del Maestrat

Escrito porEscrit per:

De ben segur que l’autor està fent, també, un discret i anònim
homenatge a tots els tallistes i fusters que són la llavor de la tasca
pedagògica dels tallers i fusteries dels pobles. Sens dubte, sense mestre
no hi ha alumnes i sense alumnes no hi ha mestre.
Preàmbul de Casto Sorlí Moliner

Order danil chillida biografia daniel chillida ballester: un tallista del Maestrat @ €20,00

Otros títulos dentro deAltres títols dintre de: Arte, Estudio histórico y ensayo, Libros, Recientes

Otros títulos dentro deAltres títols dintre de: Arte, Estudio histórico y ensayo, Libros, Recientes