Institut Leopoldo Querol – 50 aniversari


50 ANYS DE L’IES LEOPOLDO QUEROL
Des d‘aquell llunyà curs de 1967-68 generacions d’estudiants de Vinaròs, de la comarca inouvin guts de llocs allunyats i amb diferents cultures s’han format a les aules de d’institut.
Uns han seguit després estudis superiors, altres s’han incorporat al món laboral. Tots i tot  eshan trepitjat les seues aules amb il.lusió, esforç, aplicació i l’esperança d’aconseguir unabona formació impartida pels professors/es. Tots plegat han configurat la història de l’IES.
Esta publicació és una tasca col.lectiva. Ha estat possible tant per la participació  de l profes sorati personal que en l’actualitat treballen a l’IES, com per les entrevistes, testimonisi col•loquis amb antics professors/es, alumnat de diferents generacions que han explicatels seus records i han aportat material gràfic – fotos de cursos, sortides, intercanvis, revistes
public ades … – a totes i tots gràcies, de manera especial a l’actual Equip directiu que ens  hanfacilitat espais, temps, ordinadors, accés a l’arxiu del Centre per poder extreure i comprovar dades.
Veient les millores en les instal.lacions, la decoració, el contacte amb les persones, e l seu suport,l’organització de secretària, dels departaments …. si podem afirmar que l’IES Leopoldo Querol ha estat un espai on s’ha afavorit la creació de cultura, s’ha desenvolupat la creativitat, s’ha format una ciutadania que sens dubte ha contribuït a millorar Vinaròs.
Atrevir-se a seguir educant, a construir futur des de les aules, és més que només rebre instrucció, és realitzar una tasca compartida amb les famílies sabent quin és el lloc de cadascú.
Però sense oblidar que al centre hi ha els estudiants cada un/a amb les seues diferències, amb les seues necessitats, motivacions que són canviants… un nou repte per a plantejar projectes innovadors i seguir celebrant els 75 i els 100 anys.
Que aportarà l’IES Leopoldo Querol a estes noves generacions del 2040?
Ànim companys i companyes, la vida pot més!

Pedido incluye CD Institut Leopoldo Querol - 50 aniversari @ €22,00